Steun jij Stichting Daantje?

Met Stichting DAANtje willen wij pleeggezinnen en gezinshuizen ondersteunen om het werk wat zij doen net even iets makkelijker en aangenamer te maken. Zodat zij ook in de toekomst, verschil kunnen blijven maken in de levens van kinderen.

De zorg voor de kinderen in een pleeggezin of gezinshuis wordt veelal gefinancierd uit pleegzorgvergoeding, gemeentelijke gelden fo PGB. Hiermee kan de kinderen de noodzakelijke basis zorg geboden worden. 

Een aantal specifieke kosten komt vaak niet voor vergoeding in aanmerking. Te denken valt aan kosten van een bril, beugel een fiets enzovoort. In veel gevallen hebben ouders van de kinderen niet de financiele middelen om deze kosten voor hun rekening te nemen.

In deze situaties kan Stichting DAANtje een verschil maken door deze kosten (deels) te vergoeden. 

Een ander doel van Stichting DAANtje is pleeggezinnen en gezinshuizen met elkaar te verbinden om op deze wijze kennis en ervaring te delen. Dit realiseren wij door bijeenkomsten te organiseren. Dit kan een gezellige dag zijn of bijvoorbeeld een thema avond over een bepaald onderwerp.

Ben je enthousiast over ons werk?

Je kunt ons werk steunen door periodiek of éénmailig een gift over te maken Het IBANnummer van Stichting DAANtje is NL94 RABO 0306 8775 54.

Stichting DAANtje heeft een ANBI status. Hierdoor zijn giften, onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar.

Meer weten?

Wil je meer weten over Stichting DAANtje? Neem dan een kjikje op de wegsite: www.stichtingdaantje.nl 

Stichting DAANtje is een initiatief van Peter en Tamara Brons, zorgondernemers bij Gezinshuis Bethesda.