Waarom?

 • Wij zijn er van overtuigd dat het gezin een belangrijke hoeksteen vormt voor onze samenleving.

 • Wij zijn er van overtuigd dat het gezin een belangrijke hoeksteen vormt voor onze samenleving. Wij geloven dat kinderen die niet thuis kunnen wonen het beste af zijn in georganiseerde gezinsverbanden: een gezinshuis. Relatief dicht bij huis zien wij grote nood en behoefte aan veiligheid en geborgenheid als gevolg van het feit dat jongeren niet thuis kunnen wonen. Wij voelen ons betrokken bij onze medemens en specifiek bij onze doelgroep. Het is ons verlangen om jongeren te helpen, te ondersteunen en richting te geven in hun leven.

  • Bethesda staat enerzijds voor Huis van Barmhartigheid.
   lees meer
  • Bethesda staat anderzijds voor Huis van Genezing.
   lees meer
  • Bethesda staat enerzijds voor Huis van Barmhartigheid.

   Bethesda staat anderzijds voor Huis van Genezing.

   • Bethesda staat enerzijds voor Huis van Barmhartigheid.
   • Bethesda staat anderzijds voor Huis van Genezing.

   Bethesda staat enerzijds voor Huis van Barmhartigheid.

   Bethesda staat anderzijds voor Huis van Genezing.

   De term barmhartig typeert ons als personen. Barmhartigheid staat voor betrokken en begaan met anderen. Barmhartigheid is niet zozeer een gevoel zoals compassie of medelijden dat kunnen zijn, maar wordt gekenmerkt door daden.

   Wij geloven dat de wijze waarop wij omgaan met de jongeren een helende werking op hen zal hebben en hen rust zal geven. Wij bieden de jongeren warmte, veiligheid en structuur. Dit is wat de kinderen uit onze doelgroep nodig hebben.

   Ook het buitenleven en het zijn met dieren zal hier een positieve bijdrage in leveren.