Wat

 • Gezinshuis Bethesda biedt op kleine schaal zorg aan jongeren die niet bij hun ouders kunnen wonen.

 • Gezinshuis Bethesda biedt op kleine schaal zorg aan jongeren die niet bij hun ouders kunnen wonen.¬†Wij bieden jongeren een veilige en warme plek. We helpen jongeren hun verleden een plaats te geven. Daarnaast gaan we op zoek naar gaven en talenten en helpen deze uit te bouwen. Zo leggen wij samen een stevig fundament waar jongeren hun toekomst op kunnen bouwen. Hoewel wij leven en werken vanuit een christelijke levensvisie, zijn ook kinderen en jongeren die geen christelijke achtergrond hebben, meer dan welkom in ons gezinshuis.

  • gezinshuis
   lees meer
  • logeeropvang
   lees meer
  • Observatie opvang
   lees meer
  • gezinshuis

   logeeropvang

   Observatie opvang

   • gezinshuis
   • logeeropvang
   • Observatie opvang

   gezinshuis

   logeeropvang

   Observatie opvang

   In ons gezinshuis is ruimte voor 6 jongeren. Tot de doelgroep behoren jongeren met een LVG 1,2 of 3 indicatie. Wij richten ons specifiek op jongeren met een laag (sociaal emotioneel) IQ, jongeren met hechtingsproblematiek of een stoornis in het autistisch spectrum.

   De afgelopen jaren hebben wij veel met deze doelgroep gewerkt. We hebben gemerkt dat op deze gebieden onze kracht ligt. Hier kunnen wij ons onderscheiden en kunnen wij voor de jongeren van toegevoegde waarde zijn.

   Ons huis staat open voor jongeren in de leeftijdscategorie 4 tot 14 jaar (bij plaatsing). Wij richten ons primair op langdurige plaatsingen. Het is onze doelstelling dat jongeren tot hun volwassenheid bij ons blijven wonen.

   Op dit moment hebben wij voor langdurige opvang nog 1 open plaats.

   Voor opname in ons gezinshuis is een geldige indicatie een vereiste.

   Naast de basis van gezinshuis hebben wij in ons huis 2 kamers (3 bedden) beschikbaar voor logeeropvang. Wij bieden logeeropvang in weekenden en voor een aantal midweken in de schoolvakanties. De insteek hiervan is dat ouders en/of jongeren ontlast worden en zelf tot rust kunnen komen om zo de juiste balans in hun leven te houden.

   Wil je meer weten over logeeropvang? Neem contact met ons op, je vindt onze gegevens onder contact.

   Naast het gezinshuis en de logeeropvang bieden wij de mogelijkheid tot observatie opvang.

   Hieronder verstaan wij een kortdurend verblijf in ons huis van maximaal 2 maal 6 weken. Het doel van deze observatieopvang is om in deze korte periode een beeld te krijgen van de problematiek van de jongere om vervolgens een advies te kunnen geven welke (woon)-voorziening(en) het beste aansluit bij de jongere.

   Gedurende de observatie periode wordt doorgaans intensief samengewerkt met externe partners waaronder onze gedragswetenschapper.