Wat we voor je doen

Gezinshuis

Gezinshuis Bethesda is een plek waar we vanuit betrokkenheid, geborgenheid, rust en structuur jongeren de ruimte geven om te verwerken en te ontwikkelen. Er is plaats voor 8 jongeren van 4 tot 14 jaar (bij aanvang zorg) met complexe gedragsproblematiek, die we begeleiden tot zelfstandige volwassenen. We richten ons op langdurige plaatsingen.

Onze kracht ligt bij jongeren met ADHD, traumagerelateerde problematiek en hechtingsproblematiek. Gebeurtenissen in het verleden maken vaak dat hun ontwikkeling ernstig is verstoord. Door te kiezen voor een grotere opvang zijn we in staat om pedagogisch medewerkers in te zetten om de juiste zorg te verlenen.

We geloven in de kracht van een 'normale' gezinssfeer in combinatie met kwalitatief goede zorg. Ons gezinshuis biedt stabiliteit, doordat we als gezinshuisouders bijna voortdurend beschikbaar zijn. We vinden het belangrijk dat de jongeren zich gewaardeerd voelen in een positieve omgeving, waarin we luisteren, waarin ze inspraak hebben en eigen keuzes kunnen maken. Ze mogen ontdekken wie ze zijn en zich ontwikkelen.

Logeeropvang

Zoek je een fijne plek waar je (pleeg)kind kan logeren, zodat je er even tussenuit kunt? Gezinshuis Bethesda biedt logeeropvang aan: een kort en tijdelijk verblijf voor in het weekend of bijvoorbeeld een midweek in schoolvakantie. De jongere is even in een andere omgeving, maar krijgt wel de juiste zorg.

Het doel van de logeeropvang is om de (pleeg)ouders en/of de jongere zelf te ontlasten. De jongere verblijft op een fijne plek, vrij gelegen tussen de weilanden. Ondertussen hebben de verzorgers even tijd voor zichzelf, terwijl de zorg in vertrouwde handen is. Zo kunnen ze tot rust komen en de juiste balans bewaren in hun leven.

Observatieopvang

Tijdens observatieopvang blijft een jongere voor een korte tijd in Gezinshuis Bethesda. Het doel van deze kortdurende opvang is om een beeld te krijgen van de problematiek van een jongere. Op deze manier kunnen we een goed advies geven over welke (woon)voorziening het beste bij hem of haar past. 

De observatieopvang is bedoeld voor jongeren met een complexe gedragsproblematiek, waarvan nog niet duidelijk is waar ze het beste af zijn voor hun verdere ontwikkeling. Tijdens de observatieperiode leeft de jongere mee in ons gezin en heeft hij zijn eigen kamer in onze woonboerderij. 

Bij de observatieopvang werken wij en onze pedagogische medewerkers intensief samen met externe partners, waaronder onze gedragswetenschapper. Neem contact met ons op voor meer informatie over observatieopvang.

Voor opname in ons gezinshuis is een geldige indicatie een vereiste. Op dit moment zijn alle plekken voor het gezinshuis, de logeeropvang en de observatieopvang bezet. Wil je toch even overleggen? Neem dan gerust contact met ons op.